Zařízení napůl bederní střechy a krokvového systému

Silné větry mohou být škodlivé pro mnoho typů zastřešení.Polostřecha má spolehlivou konstrukci krokvového systému, který je schopen přiměřeně odolávat nepříjemným povětrnostním podmínkám - díky zjednodušenému tvaru jsou tyto struktury odolné vůči silným nárazovým větrům.Tato střecha má podobné rysy se šikmou střechou, malými převisy od konců a častým používáním mnoha dalších prvků, které dávají zvláštnímu vzhledu, okamžitě tento typ rozdávají.Za severní Evropu je považována domovina polokrytých střech.

Obsah

Hlavní odrůdy polospodních střech ]

Existují dva hlavní typy střešních hal:

 • Nizozemština. Má lichoběžníkové poloboky umístěné ve spodní části předního svahu.Horní základna lichoběžníku přiléhá k základně svisle umístěného trojúhelníku - oba tyto obrázky tvoří úhel, často konkávní.Okno vikýře je někdy umístěno v trojúhelníku.Konstrukce nizozemských střešních konstrukcí se příliš neliší od konstrukce obvyklého čtyřstupňového typu.
 • Dánská střecha. V horní části pažby je trojúhelníkový půlkruh.Základna trojúhelníku přiléhá ke svislému lichoběžníkovému tvaru, s nímž vytváří konvexní úhel.Tento typ je velmi podobný standardní bederní střeše, s výjimkou zkrácených koncových svahů.

Toto jsou dva hlavní druhyjsou základem pro vývoj různých variant střešních konstrukcí tohoto vzorku.Poloplášťová střecha je čtyřstěnná střecha.Obvykle jsou tyto struktury rozděleny do dvou typů: štítové a čtyřčlenné, ale v obou případech existují čtyři svahy.Poloblatová sedlová střecha je považována za příbuznou dánské kyčelní střechy.V polovičním svahu se čtyřmi svahy nepochází z hřebene, nýbrž ze středu bočního svahu a vede k odbočnému převisu.

Důležité!Semi-hip sedlová střecha má schopnost být podkrovní.U čtyřstupňového poloboku je tato možnost obtížně implementovatelná, protože okno bude muset být umístěno velmi vysoko a na konci nebude možné instalovat balkon.

Instalace krokvového systému polopodlažní střechy

Doporučujeme přečíst:

Spolu s jinými střechami se tento typ skládá také z několika vrstev na sebe navrstvených.Konstrukce poloviny bederní střechy:

 • Krokevní systém, který slouží jako základ pro všechny ostatní prvky;
 • Mauerlat - nosný trám pro krokve;
 • vrstvy parní, tepelné a vodotěsné;
 • Střešní krytina působící jako ochranná vrstva.

Krokevní systém polokřídlové střechy se skládá z několika částí: hřebene, vzpěr, laťování atd.Každá část má svá vlastní zatížení a v souhrnu všechnyprvky tohoto systému tvoří spolehlivý základ pro celou strukturu a dodávají mu zvláštní sílu.

Důležité!Správná instalace krokví hraje zvláštní roli při stavbě podkrovní střechy kvůli zvýšené složitosti designu.

Výhody a nevýhody polovinných střech

Každý design má své klady a zápory.Pevnosti tohoto typu střechy:

 • Zjednodušený tvar .U budov na otevřených plochách a v horských oblastech bude mít tato forma významné výhody v důsledku absence ostrých rohů, což výrazně zvyšuje její odolnost vůči silným větrům.
 • Zvětšený půdní prostor .Díky vlastnostem rámu vám tento typ konstrukce umožňuje vybavit prostorný podkroví.

Důležité!Pro zvětšení využitelné plochy podkroví je nutné použít strukturu s různými úhly sklonu.

 • Architektonické nuance .Změnou úhlu sklonu svahů může mít taková střecha nejen jedinečný vzhled, který dává prostor pro akci každému architektovi, ale také maximálně přizpůsobuje design různým povětrnostním podmínkám.

Slabiny polovinných střech:

 • Velké množství stavebních materiálů .Vzhledem k vlastnostem tvarů střechy, masivní systém krokví pro jeho udržení anáklady na práci takový design bude stát více než ostatní.
 • Zvýšená složitost konstrukce .Mnoho výpočtů a výkresů, vysoce kvalifikovaní zaměstnanci pro provádění zvláštních typů práce - musíte najmout tým profesionálů a čekat dlouho, než dosáhnete optimálního výsledku.
 • Závažnost struktury .Hmotnost zavěšovacího systému a složitá střecha s mnoha dalšími prvky musí mít pod sebou základ, který toto všechno vydrží.

Výpočet plochy střechy

Před zahájením výstavby musíte určit množství materiálu, které bude zapotřebí k instalaci střechy.Je nutné správně spočítat plochu, která se u speciálního tvaru poloviny bederní střechy může na první pohled zdát obtížná.Ve skutečnosti však vše není tak složité - stačí vzít plán střechy a rozdělit jej na samostatné geometrické tvary, vypočítat jejich plochu a nakonec shrnout výsledky.

Stavba střechy s polovičním ramenem

Jak se staví střela s polovičním ramenem?Jak vytvořit optimální úhel sklonu?Všechny tyto a další problémy odborníci nejlépe objasní, protože v každém konkrétním projektu je v této záležitosti spousta obtíží a nuancí.Samotný proces výstavby je poměrně dlouhý, aby bylo možné popsat, takže stojí za to poukázat na jeho hlavní fáze:

 • Zpracování dřeva;
 • Instalace Mauerlatu;
 • Instalace krokví;
 • Pokládka izolačních vrstev;
 • Práce se střešním materiálem.

KdyPři konstrukci napůl-kyčelní střechy je důležité vzít v úvahu všechny její výhody.Prostor, který se tvoří pod střechou, by měl být využit na maximum, a pokud je to možné, zkuste jej zvětšit.Bude tedy možné získat pohodlný a obývatelný prostor.Vzhled střechy lze modelovat pomocí různých prvků, které jsou na moderním trhu hojné.Chcete-li vybrat vhodný design, stačí se podívat na internet - existuje spousta fotografií polokrytých střech soukromých domů různých návrhů.

Stavba poloviny kyčle s vlastními rukama, bez nezbytných dovedností a znalostí, by měla probíhat pod jasným vedením osvědčených mistrů, jinak by všechno mohlo skončit selháním.Pokud jste tak dychtiví podílet se na stavbě, je nejlepší to udělat v době pokládky izolačních vrstev - zde nejsou vyžadovány speciální dovednosti.Všechny ostatní kroky by měly být svěřeny týmu profesionálů.Kvalitně vyrobené semi-hip střechy spolehlivě slouží a po dlouhou dobu prosím majitele.