Zaplavují vaši sousedé váš byt?Jak získat peníze na poškození s důvěrou

Regulační akty Ruské federace jasně stanoví právo osoby, které způsobila škodu na náhradě škody.Ale jak dokázat, že jsou to sousedé, kteří jsou vinni totální záplavou, poškozením nábytku, obkladů a zařízení?Pochopíme, kdy přijde odpovědnost, a jaké dokumenty jsou potřebné k získání náhrady.

Obsah

Přichází-li odpovědnost vinníka

Občanskoprávní odpovědnost může mít tyto aspekty:

  • Zavinění pachatele;
  • Nelegální jednání;
  • Škoda již byla způsobena;
  • Objasnění souvislosti příčiny a následku mezi protiprávními činy a škodami způsobenými občanům.

Pro získání náhrady je důležité prokázat existenci každého aspektu.

Jak prokázat vinu souseda?

Příčinná újma, újma se prokazuje pouze závěrem odborníků (komise), kteří místo prozkoumali a podepsali akt.Vinu sousedů v tomto případě předpokládá až do té doby, dokud jiný nepotvrdí způsobující újma, tedy ten samý soused, který zaplavil byt.

A zde je třeba určit ještě jednu otázku: nezákonnost jednání nebo nečinnostmajitel bytu (stejný soused).Art.210 občanského zákoníku Ruské federace a čl.30 LCD RF.

Podle legislativních aktůmusí být byt udržován v souladu s regulačními požadavky .To znamená, že majitel je povinen zajistit, aby inženýrské sítě umístěné na území bytu byly v normálním, dobrém stavu.Proto, i když byl člověk po dlouhou dobu mimo domov, neprovedl rekonstrukci, neopravil topení, kanalizaci, vodovodní systémy, odpovědnost za záliv sousedů není odstraněna.

Už vás někdy zaplavili sousedé shora?
Výsledky
) Načítání ...