Základní chyby, které vás mohou zbavit dědictví v budoucnosti

Dědictví je výnosné podnikání, ale je příliš brzy se radovat, protože pro vstup do dědických práv musíte projít zdlouhavým postupem.A to bude vyžadovat nervy, čas a peníze.Registrace nemovitostí zpravidla představuje nejzávažnější problémy.I když jsou doklady o nemovitostech v pořádku a je určen okruh dědiců, nemůže být osvědčení vydáno.Proč k tomu dochází a jak se vyhnout chybám během návrhu - budeme rozumět podrobněji.

Právníci identifikují 4 základní pravidla, jejichž porušení vede k nepříjemným důsledkům.

Obsah

Znalec koupil byt, ale neregistrován sám

Neměl čas, nechtěl nebo jen nevěděl - na tom nezáleží.Skutečnost platby peněžních prostředků na nemovitost neznamená automatické převzetí práv vlastníka.

Dokud nebudou obdrženy dokumenty z Rossreestru, předmět zůstává „ve vzduchu“, je nutné zaregistrovat nemovitost, aby se stal oprávněným vlastníkem.Tento postup je rychlý, nevyžaduje seriózní investice.

V soudní praxi se často zvažují případy, kdy se osobě nepodařilo formalizovat vlastnické právo z důvodu jeho smrti.To bude vyžadovat důkaz vztahu dědice s poručíkem, touhu zaregistrovat vlastnictví nemovitosti.To znamená, že dědic již začal postup pro papírování, registraci.V tomto případě soud rozhodne o otázkách dědictví pozitivně.

Údaje z titulního dokumentu neodpovídají informacím ze státní katastrální evidence

Ve skutečnosti to vypadá takto: skutečný stav předmětu se liší od informací zapsaných v dokumentu.Stává se, že majitel provedl doplňky, změny, ale nepodařilo se jim legalizovat, nebo to nepovažoval za nutné.Faktem je, že odmítne vydat dědické dokumenty vlastníkovi.

Důležité!Přestavba, změněná nemovitost není majetkem, dokud nejsou zaregistrovány všechny změny.

Ukazuje se, že pokud má dům druhé patro, přístavba, ale rozšíření se neodráží v dokumentech z rejstříku, nebude vydáno osvědčení o vlastnictví.Bude muset jít k soudu, aby legitimizoval budovu, a teprve poté obdrží dědictví.

Nedostatek titulních dokumentů k nemovitostem

Ztráta, odcizení a jiné důvody ztráty dokumentů nezasahují do života, ale zasahují do dědictví nemovitostí.Problém je vyřešen následovně: pokud byl dům postaven nebo zakoupen po roce 1998, stačí výpisy ze státního rejstříku - doklad je dokladem vlastnictví.Pro dřívější podmínky pořízení objektu je nezbytnéobjednejte si archivní certifikát od Federálního úřadu pro technické informace.Pokud to nepomůže, obrátte se na soud.Bude vyžadovat poskytnutí všech možných dokumentů, důkaz, že majetek právoplatně náležel zůstaviteli a že byl ve svém úplném (výhradním) vlastnictví.

Nepřesnosti v názvu dokumentu

Majetek ve vlastnictví zůstavitele se převádí dědictvím.To znamená, že pokud dům v den otevření dědického podnikání prošel za dluhy, nejedná se o dědictví.Zohledňují se objekty, právo, ke kterému v době otevření dědického spisu náleželo zůstaviteli.Vlastnické právo je potvrzeno dokladem o státní registraci objektu.

​​

A zde je důležité, aby v osvědčení nebyly žádné chyby: adresa místa, jméno, datum narození a další skutečnosti.Dokumenty s chybou nejsou titulní dokumenty, což znamená, že nebudou moci rychle provést dědičnost.O věci se rozhoduje u soudu, kde je podána žaloba s požadavkem prokázat, že vlastnictví dokumentu je zůstaviteli.Pokud tento již není naživu, postup je natažený a budete muset hodně spustit, což prokazuje právo vlastnit majetek.

Zabývalo se dědictví situacemi popsanými v tomto článku?
Výsledky
Načítání ...

Podrobné video o chybách během výkonu dědictví