Vnitřní střecha

Obsah

Co je to mansardová střecha, historie jejího vzhledu

Aby byla vaše podkrovní místnost spolehlivě chráněna, musíte pochopit, co je podkrovní střecha.Na tom bude záležet pohoda vašeho podkroví.A pokud si to také chcete udělat sami, musíte ovládat dovednosti montáže střechy a její izolace.

V roce 1630, pocházející z doby mušketýrů, si ve Francii architekt Francois Mansart uvědomil, že podkroví lze využít nejen k ukládání různých odpadků, ale také jako plnohodnotný obytný prostor.Od té doby byl typ podkroví přeměněn na obývací pokoj a název dostal podle jména svého tvůrce - podkroví.První, kdo si uvědomil tuto myšlenku, byl architekt Pierre Lescot, který pracoval v Notre Dame a Louvru.

V souladu se současnými konstrukčními a regulačními akty je podkroví definováno jako podlaha v podkroví, jejíž fasáda je částečně nebo úplně vytvořena šikmou nebo šikmou střechou.Čára, podél níž by průsečík roviny fasády a střechy měla být ve výšce nejméně jeden a půl metru nad podlahou.Podkroví může zabírat jak celou plochu budovy, tak její část.Pro půdní patro se používá celá řada architektonických a plánovacích řešení.Samotná místnost může mít téměř jakoukoli konfiguraci.

Hlavní rozdíl mezi podkrovní střechou a všemi ostatními je rozdělení rampy na dvě části: jemný horní a dolní, prudší.Svazek vytvořený touto formou se nazývá podkroví.

Druhy mansardových střech

Přesná geometrie podkroví závisí na tom, jaké konstrukční rozhodnutí bude učiněno při výrobě mansardové střechy.V podstatě jsou všechny střechy rozděleny do několika základních typů.

  • Jednostupňová Používá se pro sklon a štíty střech a se vzdálenými konzolami
  • Dvouúrovňová Používá se smíšený typ podpory

Otázka, jaký typ střechy má přednost, musí být stanoveny s ohledem na stavební výpočty.Montáž střechy se provádí na základě obecného stavebního projektu, přičemž se bere v úvahu zatížení, která na podíl pokrytí připadají.Styl výzdoby podkrovní střechy může být nejrozmanitější.Hlavním požadavkem je jediný - je to v souladu s konstrukčními a provozními požadavky.

Vzhledem k tomu, že stavební a projekční práce vyžadují profesionalitu inženýrů, je lepší pověřit výstavbu podkrovní střechy montážním firmám od zavedené společnosti.Nezávislou montáží tohoto typu střechy se mohou vyskytnout nenapravitelné chyby ve technologické a konstrukční fázi.Obrácení se na profesionály tedy ušetří nejen sílu a peníze, ale také váš čas.A nakonec dostanete levnou, stylovou a pohodlnou půdu.

Pokud se přesto rozhodnete postavit podkrovní střechu sami, aniž byste se uchýlili k pomoci odborníků, budete muset nejprve prostudovat příslušnou literaturu podrobně a vzít v úvahu jejich doporučení a požadavky.

Konstrukce podkrovní střechy

Při konstrukci tohoto typu střechy, jako je podkroví, se používají krovy speciální zlomené konstrukce.Farmy v podkroví se vyznačují přítomností meziprostoru místo potěru.Tento znak je způsoben skutečností, že spodní pás slouží jako základ pro půdní patro.

Doporučená četba:

Je třeba poznamenat, že instalační systém podkrovní střechy je dražší a složitější než zbytek.K tomu dochází v důsledku skutečnosti, že při dodržení určitých rozměrů domu může být výška stropů v podkroví poněkud podceňována.To je důvod, proč v moderní výstavbě, při stavbě domů s plným podkrovím, je střecha často používána bez přerušované linie, ale rovné.V tomto případě má půdní místnost stěny, které jsou umístěny v ostrém úhlu k podlaze.

Použití těchto stěn poskytuje další příležitosti pro konstrukční řešení.K osvětlení podkroví ve svahu střechy je zajištěno použití vikýřů.Mohou být vyrobeny ve formě větracích otvorů určených pro větrání a přístup na střechu.

Zajištění odtoku vody z nafukovací stěny nebo krokví podkrovní střechyudělat s okrajem od linie stěn.U dřevěných domů je to nejméně 55 cm. Nohy krokví mohou spočívat nejen na stropních trámech nebo oblácích, ale také na samotném rámu kulatiny.Pro tato řešení by měly být poskytnuty speciální zásuvky a hroty.Je-li stavba postavena z kamene, jsou pod nohama krokví umístěny dřevěné tyče, které rovnoměrně rozdělují zatížení z krokví po celém obvodu zdi.

Takové tyče jsou umístěny o 10-15 cm výše než horní část podkroví, jsou izolovány od kamene speciální střešní podložkou.Tloušťka použitého řeziva závisí na délce rozpětí a vzdálenosti mezi vazníky systému krokví.Zohledňuje také, jaký typ střešní krytiny se používá, zatížení sněhem a větrem, sklon střechy a řadu dalších faktorů.

Nejtěžší je tašková střecha, pro kterou je vybrán průřez krokvového systému s ohledem na zvýšené zatížení.Nejoptimálnější průřez pro krokve je 5 x 15 cm. Průměrně je vzdálenost mezi krokvemi přibližně 100 cm. Při stavbě střech, kde sklon přesahuje 45 stupňů, se tato vzdálenost zvětšuje na 120 - 140 cm. Pokud se půdní struktura používá v oblastech se zvýšenou výškoupři sněžení se vzdálenost naopak zmenší na 80–60 cm.

Jak vidíte a znovu zdůrazňujete, že konstrukce podkrovní střechy je poměrně komplikovaná, musíte ji tedy při montáži sami držet několikapotřebná doporučení.

Stavba střešních mansardových střech

Střešní mansardová střecha je nejpřijatelnějším řešením pro venkovský dům nebo letní dům.V ideálním provedení zahrnuje tento typ střechy použití různých úhlů sklonu.Při zvedání jedné ze sjezdovek významně zvětšíte využitelnou plochu podkroví.

Abyste mohli podkroví využívat jako plnohodnotný obytný prostor, musíte mu poskytnout dobrou zvukovou izolaci, tepelnou izolaci a estetické vlastnosti.Chcete-li provést dobrou tepelnou izolaci, raději nepoužívejte kovovou střechu, ale břidlicové nebo keramické dlaždice.

Pokud je půda zahrnuta do původního projektu domu, pomůže to vyhnout se mnoha chybám při konstrukci střešní konstrukce.Tento přístup umožňuje správně vypočítat zatížení hlavních nosných konstrukcí a určit umístění okenních otvorů.

Doporučená četba:
[[PN 57]

Manzardová střecha zaujímá úhel sklonu krokvového systému, který se rovná třiceti až šedesáti stupňům.Pokud je úhel příliš velký, pak to nevyhnutelně povede ke zmenšení využívané plochy podkroví.Nejpohodlnější podkrovní místnosti mají výšku nejméně dva metry a dvacet centimetrů a šířku nejméně tři metry.

Pokud jste při navrhování domu nepředpokládali přítomnost podkrovíprostor, pak musíte být zmateni řadou dalších problémů.Například, jako je uspořádání pohodlné schodiště, zahřívání střechy, výpočet umístění okenních otvorů.Je třeba poznamenat, že nejvhodnějším řešením pro přístup do podkroví je točité schodiště.Toto je nejekonomičtější a estetická varianta.

Při stavbě mansardové střechy vlastníma rukama věnujte zvláštní pozornost důkladné impregnaci všech prvků dřevěné konstrukce ochrannými řešeními.Jako například retardéry hoření, které zpomalují šíření ohně, insekticidy, které jsou určeny k ochraně proti škodlivému hmyzu.Stejně jako speciální kapalina, která zabrání zahájení procesu hniloby.

Konstrukce podkrovní střechy obsahuje obrovské rozdíly od konvenční střechy.Při stavbě vybaveného podkroví budete muset vytvořit určité mikroklima, které se bude výrazně lišit od běžného podkroví.Samotná struktura podkroví komplikuje větrání místnosti, takže zvyšující se vlhkost z teplého vzduchu může zůstat na izolaci a způsobit jí značné poškození.Chcete-li tomuto problému zabránit, opatřete ohřívač vrstvou dobré parotěsné zábrany a mezi izolační vrstvou a rovinou střechy zajistěte volný prostor pět centimetrů.

Podkrovní střecha poněkud připomíná vrstvený dort, protože jeho konstrukce je vícevrstvá a složitá.

Tepelně izolační materiálmusí být ohnivzdorné, takže minerální vlna je její nejoblíbenější formou.Mikroklima celého podkroví závisí na kvalitě tepelné izolace.Pokud při zahřívání podkrovní střechy nebudete dodržovat určitá doporučení, bude v létě v podkroví příliš horká a v zimě nebudete moci místnost dobře zahřát.Izolujte nejen samotnou střechu, ale i stěny podkroví.

Jedním z hlavních kroků při výrobě mansardové střechy vlastníma rukama je instalace okenních otvorů.Pokud si vyberete vertikální verzi instalace a nakloníte, je lepší dát přednost této instalaci.Za prvé, protože je snazší provést, a za druhé, takové okno umožňuje průchod mnohem více světla.Aby se dosáhlo co nejpřijatelnější úrovně osvětlení a mikroklimatických podmínek, měla by být plocha použitých oken asi dvanáct a půl procenta celkové plochy stěn podkroví.

Vlastnosti podkrovní střechy

Podkrovní střecha funguje současně jako podkrovní stěny, protože obytná část podkroví je přímo pod jeho střechou.Nejčastěji se takové střechy vyskytují ve stavbě chalup a také ve vesnicích.

Střecha podkroví dává celému domu zvláštní architektonickou výraznost.Výška podkrovní střechy k hřebenu od stropu je obvykle asi dva a půl - tři a půl metru.Při použití přerušované čáry ve střešní konstrukci - ze sedmdesáti centimetrů na jeden metr.

Střechapůdní typ umožňuje nevytvářet zdi objektu a již na ně uspořádat střechu.Obytný prostor takové místnosti může být dobře, komplikovaně upraven pomocí různých typů nábytkových designů.

Mezi nevýhody takové střechy lze uvést následující faktory:

  1. Zmenšení prostoru v rohových místech střechy je zvláště patrné při použití jejího trojúhelníkového tvaru.Střecha střechy obvykle pochází z výšky padesáti centimetrů - metr nad podlahou, což neumožňuje dospělému stát v rohu podkroví v plné výšce.Při použití přerušované linie svahu se tento problém zdá být vyřešen, protože spodní část střechy získává strmý svah a horní se stává jemnějším.
  2. Pro tento typ střechy není možné uspořádat plnohodnotná okna, proto se pro tento účel používají speciální vikýře.A jsou docela levné za jejich cenu.Tato okna používají speciální tvrzené sklo, vyztužené moderními technologiemi zpracování a tvrzený rám.Náklady na instalaci takového okna přesahují obvyklé jedno a půl až dvojnásobek uspořádání běžných oken.
  3. Samotný proces montáže podkrovních střech je složitější než výroba konvenčních střech.Důvodem je skutečnost, že se používá současně několik typů materiálů, jakož i strukturální řešení.Při umísťování kuchyně nebo koupelny v podkroví je nutné zajistit dobrou vrstvu parotěsné vrstvy.Existuje možnost úniku.podkrovní střecha, pokud během instalace došlo k chybám.
  4. Podkrovní střecha má vyšší náklady než podkroví