Účel hydraulické jehly a princip fungování v topném systému

Složité systémy vytápění domácností vyžadují pečlivé nastavení společné sítě a jednotlivých spotřebičů.Chcete-li spojit uzlové spoje do jedné dálnice a zajistit správný režim provozu, pro vytápění se používá hydraulická šipka.Zařízení se používá v soukromých domech, má vlastnosti a určité vlastnosti.Zvažte nuance aplikace, způsoby kombinování s kolektory, možnost výroby hydraulického separátoru rukama.

Obsah

Co je ohřívač vody pro vytápění?

Vytápěcí systém vícepodlažní budovy, okruh se vzdálenými radiátory je vybaven vysokovýkonnými čerpadly a dalšími zařízeními, ale ne každé čerpadlo se dokáže vypořádat s udržováním cirkulace chladiva v požadovaném režimu.Nedostatek tlaku snižuje funkčnost kotle, všech prvků sítě, což vede k poruchám.

Nebude možné zařídit činnost okruhu instalací cirkulačního čerpadla pro každý okruh, protože parametry tlaku a rychlosti cirkulace se budou lišit.V důsledku toho systém ztratí rovnováhu, topení v místnostech se sníží.K vyřešení problému musí kotel vydat potřebný objem chladicí kapaliny a každý okruh odebírá vodu pouze v požadovaném objemu, kolektor v tomto případě slouží jako odlučovač hydraulických systémů.Pro zvýraznění toku „malého kotle“ z obecného obvodu je také nainstalovánhydraulická šipka (HS) nebo hydraulický odlučovač.

Důležité!Hydroarrow odděluje průtok chladicí kapaliny, přesměruje tekutinu do požadovaných obvodů.Zařízení vypadá jako nádrž kulatého obdélníkového tvaru s koncovými uzávěry.Hydraulický odlučovač pro vytápění je vybaven přívodními trubkami, je připojen k kotli.

Princip činnosti hydraulické šipky

Princip činnosti hydraulického odlučovače v topném systému je založen na zachování tepelné energie udržováním průtoku.Chladicí kapalina při průchodu zařízením nesplňuje odpor uvnitř pouzdra, protože rychlost zůstává stejná, tepelná ztráta je snížena na nulu.

Poznámka!Vyrovnávací zóna slouží jako oddělovač okruhu spotřebitele a kotle, což činí provoz každého čerpadla autonomním, aniž by narušovalo hydraulickou rovnováhu.

Proud kapaliny prochází hydraulickou šipkou rychlostí 0,1–0,3 m /s, čerpadlo dává chladicí kapalině rychlost 0,7–0,9 m/secIntenzita cirkulace je potlačena změnou směru a objemu protékající vody bez snížení tepelných ztrát v síti.

Provozní režim

Hydraulická šipka pro topné systémy může pracovat ve třech režimech:

  1. Prvním režimem je vytvořenírovnovážné podmínky.V tomto případě se průtok topného okruhu kotle neliší od průtoku všech obvodů systému připojených k systémuseparátor a kolektor.Voda nezůstává v nárazníkové zóně, tepelný nosič se pohybuje vodorovně, teplotní režim v přívodním a zpětném potrubí je stejný.Režim se používá zřídka, HS se do práce prakticky nezúčastňuje.
  2. Druhý je nutný, pokud je ve všech obvodech celkového výkonu kotle překročen průtok chladicí kapaliny, síť může být nevyvážená.K tomu dochází při současném maximálním průtoku vody v okruzích, kdy poptávka po horké vodě přesahuje možnosti topného zařízení.Zde pomůže hydraulická šipka, jejímž principem je vytvoření svislého toku nahoru.Tato nemovitost poskytne směs horké vody z malého okruhu, která udržuje rovnováhu systému.
  3. ​​
  4. Třetí provozní režim je nejžádanější, používá se pro zvýšení průtoku chladicího média v malém okruhu vzhledem k celkovému průtoku na kolektoru.Dodávka převyšuje poptávku na všech obvodech a tak, aby síť nebyla nevyvážená, horizontální přívod vody vytváří svislý tok směrem dolů k vypouštění přebytečného objemu do potrubí pro přivádění zpětné vody.

Poznámka!Při instalaci autonomních topných systémů a uspořádání obrysů podlahového vytápění v domě je vodní pistole povinným prvkem schématu.

Další vlastnosti hydraulického odlučovače

HS má řadu dalších funkcí: ]

  • Snížená rychlost toku během průchodu nárazníkovou zónou vede k sedimentaci částic a suspenzí ke dnu.Dovčas vyčistěte síť, na tělo zařízení je nainstalován jeřáb.
  • Horní část jednotky je vybavena odvzdušňovacím ventilem.Zařízení je potřebné pro vypouštění plynových bublin, které se hromadí během cirkulace chladicího média prostřednictvím přívodu plynu.Při snížené rychlosti je vzduch zvláště intenzivně vypouštěn z proudu, takže jeho včasné odstranění je nezbytnou nuancí, aby se zvýšila životnost všech prvků sítě.Zejména při zahřívání chladicího média na vysoké teploty, při nichž se proces tvorby plynu stává intenzivnějším.

Pokud je v domě instalován litinový kotel, stává se hydraulický odlučovač v topném systému jedním z nejdůležitějších podrobností - v případě neexistence topného systému a připojení kotle přímo ke kolektoru způsobí studená kapalina negativní deformace ve výměníku tepla.Litina praskne ze studené vody, zakryje se praskliny, zařízení se rychle stane bezcenné.

Zařízení hydraulického odlučovače

Zařízení hydraulické šipky není konstrukčně obtížné.Výrobky mohou mít různé velikosti, tvary, ale všechny hrají roli vyrovnávací paměti pro oddělení tepelného toku.Vypadá to jako uzavřený válec vybavený tryskami.Standardní rozvržení je svislé, ale můžete vytvořit vodorovnou hydraulickou šipku, kombinovat oddělovač a kolektor v jednom zařízení - to vše je na uvážení velitele.

Poznámka!Při svislém uspořádání je vzduch odváděn rychleji, jemné a těžké nečistoty se usazují.

Materiál pro výrobu modelumohou být kovové, polypropylenové nebo měděné trubky.Při montáži konstrukce je důležité dodržovat pravidlo „tří průměrů“ - jedná se o rozměry vnitřního tunelu bez tloušťky stěny.

Pravidla pro výpočet hydraulického odlučovače pro topný systém

Za účelem nezávislého výpočtu hydraulické šipky pro topnou síť se zohlední průtok nosiče tepla, určený potřebou tepelné energie.Provedou se předběžná měření ukazatelů teploty vody v přívodním a zpětném potrubí a tepelné kapacity nosiče.

Vzorec pro výpočty:

Tip!Veškerá data jsou v technickém pasu kotle, radiátorů.Odečty teploty se měří teploměrem.Pokud je výpočet ohřívače vody pro vytápění obtížný, je pro uživatele snazší provádět měření, porovnat je s ukazateli v pasu výrobního produktu.

Technologie kombinování kolektoru a vodní šipky

Je třeba vědět, že instalace vodní šipky do topného systému s čerpadlem je nutná pouze při připojení sekundárních obvodů.U domů o ploše 150 m2 nebo více je přípustné konturové spojení pouze s hřebenem, protože hydraulický dělič se bude lišit v působivých rozměrech.Rozdělovací potrubí je připojeno ihned po HS.Zařízení se skládá ze dvou částí spojených propojkami.Počet spárovaných trubek se rovná počtu obvodů - pro každýdvě trysky jsou určeny pro obrys.

Výhody používání zařízení jsou četné - oprava a provoz sítě jsou zjednodušeny, protože všechny uzavírací a regulační ventily jsou umístěny v jedné zóně.Zvětšený průměr kolektoru dodává do každého okruhu stejné množství vody, proto je minimalizována tepelná ztráta v síti.

Poznámka!Separátor a rozdělovač tvoří hydraulický modul kompaktní velikosti, což je mimořádně důležité pro malé kotelny.

Montážní vývody pro páskování jsou umístěny takto:

  • vysokotlaký topný okruh je umístěn nahoře;
  • nízkotlaký obvod podlahového vytápění je připojen zespodu;
  • je tepelný výměník umístěn na druhé straně vodní šipky na straně.

Doporučení!Pro rovnoměrné vyvážení a vytvoření požadovaného tlaku do vzdálených obvodů jsou mezi kolektory přívodní a vratné vody v systému namontovány vyrovnávací ventily.Regulační ventily zajišťují maximální průtok pro každý okruh.

Šipka vytápění je zařízení, které vyžaduje přesné výpočty a znalosti pravidel instalace.Pokud je práce pro domácího majitele příliš velká, měli byste věc svěřit odborníkovi, který provede instalaci s ohledem na vlastnosti autonomního topného systému a potřeby uživatele.