Typy schodů pro zastřešení

V souladu s požadavky moderních stavebních předpisů musí být střechy soukromých domů a hospodářských budov s úhlem sklonu, jejichž hodnota je více než určitý ukazatel, opatřeny schody, které umožňují zastřešení, aniž by došlo ke ztrátě rovnováhy.Žebřík na střechu je nutný z důvodu, že střecha musí být pravidelně kontrolována, aby se zjistilo její poškození.Zásadní význam mají schodiště na kovovou střechu, která je citlivá na korozi a rez.Takové poškození musí být napraveno ve fázi jejich vzniku, takže schody ke střeše by měly být vždy po ruce.

Obsah

Potřeba žebříku pro střechu

Přítomnost zvláštního schodiště ke střeše vám kromě možnosti pravidelného sledování stavu střechy umožňuje provádět následující opatření:

 • zkoumat průniky na střeše pro výstup z komínů, ventilační potrubí a další komunikace;
 • studovat stav vyvýšeniny, který vyžaduje pečlivé sledování;
 • kromě toho je schodiště ke střeše klíčem k celistvosti materiálu, z něhož je střecha vytvořena, když se pohybuje podél ní.

Posledně jmenovaná okolnost je nejdůležitější, protože většina druhů střešních materiálů, zejména kovových šindelů, je velmi citlivá na zatížení a může být při zatížení deformována.lidské tělo.Žebřík pro práci na střeše umožňuje rovnoměrné rozložení zatížení, což téměř úplně eliminuje možnost poškození střešního materiálu.

Při zodpovězení otázky, zda je na hřebeni střechy nutný žebřík, je třeba vzít v úvahu také skutečnost, že jde o záruku bezpečnosti osoby, která tam je.Existuje několik případů zranění nešťastnými staviteli, kteří zanedbali potřebu žebříku na střeše domu.

Střešní žebřík pro kovové obklady a střechy z jiných materiálů lze zakoupit v obchodě v hotové podobě nebo ručně.Kovové střešní schody se zpravidla prodávají jako doplňkové prvky společně s bruslemi, kapačkami a dalšími podobnými výrobky.

Hlavní typy

Střešní schodiště pro soukromý dům určený pro zastřešení jsou vyrobeny z těchto materiálů:

 • dřevo;
 • kov.Podobná schodiště ke svahu střechy mohou být pevná nebo prefabrikovaná.
 • Výrobek jakéhokoli druhu může být instalován na kovovou střechu.Instalace by měla být provedena s ohledem na zvláštnosti umístění a montáže na svazích.

  Dřevěné výrobky

  Výroba dřevěných konstrukcí se provádí ze standardní sady polotovarů, která zahrnuje:

  • podpůrné vodítka;
  • propojky,jejichž počet je určen rozměry svahů střechy;
  • ​​
  • tyče sloužící jako polotovary pro upevnění na střechu;
  • spojovací prostředky (pokud je instalována pevná konstrukce).

  Instalace struktury tohoto typu je jednoduchá.Je položen přímo na střechu a je upevněn pomocí upevňovacích prvků.Na kovové střeše nejsou žádné speciální upevnění, proto při montáži musíte žebřík upevnit ve spodní části vlny.

  Kovové schodiště

  Kovové konstrukce jsou nejčastěji vyráběny z ocelových trubek malého průměru, méně často z hliníkového profilu.Instalace se provádí pomocí speciálních konzol.Montáž schodů na střechu se provádí pomocí pogumovaných těsnění v místech kontaktu se střechou.

  Kovové schodiště může mít jakoukoli barvu v závislosti na preferencích majitele domu.Průmysl nejčastěji vyrábí produkty v černé, bílé a hnědé.

  Doporučujeme přečíst:
  ]

  Pokud jsou rozměry střechy poměrně velké, může být ideálním řešením použití skládacího schodiště.Podobné výrobky se vyrábějí stohováním několika modulů na sebe bez použití svařování.Produkt je připevněn k hřebeni a svahu pomocí speciálních upevňovacích prvků, jejichž výběr závisí na konfiguraci střechy.

  K zajištění schodůz kovové střechy se používají 2 až 10 střešních držáků a 2 hřebeny.Podobnou sadu upevňovacích prvků lze použít k instalaci struktury schodiště na střechu vlnité lepenky.

  Prefabrikované schodiště na střechu se skládá ze dvou prvků: stěny a střechy.Kroky pro stoupání na střechu tedy vycházejí téměř ze samotné země.Instalace by měla být provedena s ohledem na skutečnost, že vzdálenost od horního stupně ke římse by neměla být větší než 100 milimetrů.Současně by struktura neměla být odstraněna ze zdi o více než 200 milimetrů.

  Plocha střechy je připevněna ke zdi pomocí speciálních konzol.K dosažení požadovaných délek sekcí jsou žebříkové moduly sešroubovány dohromady.Současně je horní spoj upevněn na hřebenovém nosníku.

  Prefabrikovaný žebřík pro střechu je vynikajícím nástrojem pro práci.Není to horší než schůdek, na kterém můžete pohodlně sedět a mít k dispozici všechny potřebné materiály a nástroje.

  Na křižovatce úseků střechy a stěn by měl být žebřík vybaven madly.Tím je zajištěn bezpečný výtah.

  Jiné typy

  Zařízení navržená pro bezpečný výstup na střechu mají mnohem více klasifikací.Zvláštní pozornost by měla být věnována jedné z úprav - výrobku pro štítové střechy.Jeho použití je nejčastěji praktikováno v soukromých obytných budovách.

  Samozřejmě, žeu sedlových střech lze použít dvě konstrukce, ale použití takových konstrukcí není vždy ekonomicky výhodné.Je jednodušší a levnější instalovat jeden produkt než dva.Nejlepší je použít na jedné straně výše popsanou prefabrikovanou verzi vybavenou výtahem.Na schodech podobného designu se můžete pohodlně přizpůsobit na obou svazích střechy a provést požadované práce.