Přichází kouř do vašeho bytu?Naučte se, jak legitimně odstavit kuřáky!

Zákaz kouření na veřejných místech platí dlouho.Aby se nevyplatily obrovské pokuty, většina se skrývá na špatně obydlených čtvercích a uličkách.Kuřáci nechápou, že zákaz nebyl vynalezen za účelem zkomplikování jejich života nebo jeho omezení nějakým způsobem, to bylo provedeno pro obecné dobro.Zatímco kouří cigaretu na veřejnosti, milovníci nikotinu kazí nejen jejich životy, ale také zdraví těch kolem nich, kteří jsou nuceni inhalovat toxický dehet proti jejich vůli.

Obsah

Jak odstavit sousedy od kouření na místě?

Velmi často vidíte ve dveřích obrázek kuřáckého souseda, pokud se dokonce pokusíte napsat komentář, dostanete odpověď „toto je společná vlastnost“.Právě na tomto základě máte právo požadovat dodržování veřejného pořádku.LCD RF sdílí veškerý majetek v bytových domech do prostor pro obytné a společné prostory, které zahrnují pouze schodiště.Při používání společných prostor je důležité vzít v úvahu zájmy a práva sousedů.V soukromém vlastnictví - uvnitř bytu můžete kouřit, jak chcete, pokud kouř nepronikne do jiných místností.Vzhledem k tomu, že veranda je společným vlastnictvím, se na ni vztahuje zákon o zákazu kouření na veřejných místech.

Pokud čelíte sousedovi - milovník nikotinu se v žádném případě neuchýlí ke skandálům nebo bojům, vše lze vyřešit zákonným způsobem.První a pravděpodobně nejsnadnější způsob, jak uspětv jejich úsilí bude vytištěn plakát plakátů o nebezpečí kouření.Můžete dokonce uvést odkazy na federální zákon a zapsat, jaké pokuty jsou za porušení uvedeny.Pravděpodobnost, že kuřák neodtrhne váš plakát, je minimální, ale stále stojí za pokus.

Druhou možností je kontaktovat okresního policisty.Pokud jste si jednou všimli kouření souseda u vchodu, nemůžete prokázat jeho vinu, ale pokud to neustále budete sledovat, můžete fotografovat a pohovořit s ostatními sousedy.Možná nejste sami ve svém problému a kouř zasahuje do jiných obyvatel, kteří se také chtějí zbavit škodlivého vetřelce.Na chodbách s conciergy můžete nainstalovat sledovací kameru, video, ze kterého se stane nevyvratitelný důkaz viny souseda.

Před jednáním se pokuste s kuřákem promluvit, můžete ho však přesvědčit slovy, pokud neopustíte závislost, pak alespoň odstavte vzduch na veřejném místě, kde denně projíždějí nejen dospělí.ale také děti.

Odpovědnost za porušení zákona

Pokud výše uvedené metody nepřinesly výsledky, můžete dosáhnout spravedlnosti u soudu.Správní řád má samostatný článek pro pachatele,což znamená pokuty.Když bude kuřák potrestán peněžitým trestem, okamžitě přestane touhu opakovat toto porušení v budoucnu.Můžete se obrátit přímo na soud nebo na okresního policisty, který vypracuje správní delikt.

Soudní řízení může trvat hodně času a vyžaduje mnoho nákladných zkoušek, které musíte zaplatit.Je lepší požádat o pomoc v areálu.

Za první protiprávní jednání zaplatí kuřák pokutu 1 500 rublů, avšak pokud se rozhodne jej opakovat, pokuta se zvýší na 3 500 rublů.Všechny následné recidivy zvýší pokutu o 1 tisíc.Mnozí si mohou všimnout, že trest není významný, ale přesto pachatele nechá pochopit, že vaše trpělivost dosáhla svého limitu.Bude se bát, že příště půjdete k soudu, abyste ho odstavili od kouření.