Nová pravidla a podmínky registrace na chatě od 1. ledna 2019

Aby bylo možné oficiálně registrovat nemovitosti umístěné mimo město, je důležité, aby splňoval všechny požadavky na trvalý pobyt.Rossiyskaya Gazeta uvádí, že počínaje příštím rokem vstoupí v platnost zákon, který Rusům umožní registraci v jejich chatách.Současně je důležité, aby příměstské bydlení vyhovovalo všem životním standardům.

Registrace na chatě

Registrace je možná pouze v hlavní budově s komunikací.Kromě toho musí mít chata v zahradním partnerství poštovní adresu.Publikace uvádí, že není možné se zaregistrovat v letním domě, kde není zajištěno topení a voda.

V současné době je registrace možná, pouze pokud se příměstské bydlení nachází ve městě.Povolení k trvalému pobytu lze získat pouze soudem.Soud kontroluje, zda je dům vhodný k bydlení po celý rok.Připomeňme, že o něco dříve vláda zavázala majitele letních chalup k hraničnímu průzkumu.To je nezbytné, aby mohl majitel v budoucnu dům prodat nebo jej předat dědictvím.