Máte skleník podle pravidel?Ne?Zaplaťte pokutu!

Skleník je povinnou strukturou v oblasti vášnivých letních obyvatel.Díky tomu je možné pěstovat rostlinné plodiny v příjemných podmínkách a potěší zahradníky a zahrádkáře s chutnou a hojnou sklizní.

Když se však vlastník skleníku stane majitelem, bude to nejen přínosem, ale také způsobí problémy pro sebe.Zejména v případech, kdy byla struktura postavena v souladu s normativními akty SNiP.V soudní praxi nejsou spory týkající se nesprávné konstrukce skleníku neobvyklé.A rozhodnutí soudu není vždy ve prospěch vlastníka webu.

Skleník se jeví jako přístavba, proto je třeba jej umístit v určité vzdálenosti od hranic sousedního pozemku, plotu a dalších budov.Proto uvažujeme o základních normách a pravidlech, která pomohou v budoucnu zabránit střetu se sousedy a problémům.

Obsah

Skleník se nachází mimo pozemek vlastněný

Stavba skleníku, která se nachází na cizí půdě nebo neregistrované půdě.přidělení práva je vykládáno jednoznačně - jedná se o nezávislé zabavení.V takové situaci čelí majitel pokutě, která činí 1-1,5% z celkové hodnoty katastru nemovitostí, nejméně však pět tisíc rublů.

K dispozici bude také soudní příkaz, na jehož základě bude muset být stavba zlikvidována, a nikdo ztráty nevrátí.

Často se stává, že tímto způsobem je neúmyslně postaven skleník.A člověk ani netuší, že „vylezl“ na území někoho jiného.Všechno se otevírá, když začíná konflikt se sousedy.

Aby se zabránilo takové situaci, doporučuje se stanovit hranice přidělení půdy - proces geodetické práce.

Daň z nemovitostí na výstavbu skleníků

Některé zdroje informací na internetu obsahují informace, že daň z nemovitostí by měla být zaplacena za skleník, pokudtato budova musí být zaregistrována.Důvodem je skutečnost, že v daňovém zákoně Ruska jsou skleníky klasifikovány jako ekonomická zařízení, za která se vybírá daň.

Ne všechny skleníky jsou zdaněny, musíte platit pouze v případech, kdy je budova spojena s komunikací, postavena na kapitálovém základu nebo není možné ji rozebrat bez výrazného poškození integrity.To znamená, že při demontáži skleníku nemůže být instalován na jiném místě.

Daň se rovněž vybírá ze skleníku, když prošla státní registrací jako majetek.

Vzdálenost skleníku od ostatních objektů nesplňuje normy SNiP

Velmi zřídka se pozemkové přidělení osoby nachází izolovaně.Ve většině případů má vlastník země sousedy.Proto při výběru místaUmístění skleníku se doporučuje předem zvážit jejich zájmy.Pokud tak neučiní, mohou sousedé usoudit, že jejich práva jsou porušena, obrátit se na soud.

Při podání žaloby na soud je třeba nejen vyhovět soudnímu příkazu, například demontovat předmět, pokud není umístěn v souladu s normami SNiP, ale také kompenzovat sousedům ztráty a soudní náklady.

Podle norem SNiP by všechny budovy na místě měly být umístěny v souladu s požárními, hygienickými a bezpečnostními normami pro domácnost.

​​

Normy pro vzdálenosti jsou následující:

  1. Pro zajištění požární bezpečnosti musí být skleník umístěn v takové vzdálenosti od předmětů v sousední oblasti:
  • ) šest metrů od budov postavených z nehořlavých materiálů;
  • osm metrů od předmětů, které mají dřevěné podlahy chráněné nehořlavými materiály;
  • deset metrů od předmětů vyrobených ze dřeva a hořlavých materiálů.
  1. Aby byla dodržena hygienická pravidla a pravidla pro domácnost, je skleníková struktura instalována v minimální vzdálenosti:
  • jeden metr k hranici sousedního pozemku.
  • Pět metrů na ulici, silnice.

Pokud by byly tyto normy porušeny, pak mají sousedé právo požadovat likvidaci budovy.