Kdo může být nucen zítra zbořit plot a zaplatit pokutu

Pro mnohé je soukromí velmi důležité.Proto se lidé snaží uzavřít své soukromé domy vysokým pevným plotem.Před zahájením jeho výstavby musí získat povolení, koordinovat hranici lokality a řešit další problémy v příslušných státních orgánech.

Ale ne každý prochází tímto postupem.V důsledku toho podléhá oplocení místa, které nesplňuje požadavky SNiP, demolici a majitel zaplatí poměrně velkou pokutu.Ano, a kazí vztahy se sousedy, možná s nimi budou muset být v konfliktu u soudu.

V roce 2018 nebyly stavební předpisy a předpisy prakticky změněny, to však neznamená, že požadavky nemusí být splněny.Abyste se v blízké budoucnosti vyhnuli problémům, musíte znát konkrétní normy SNiP.

Obsah

Normy a legislativní akty

V Ruské federaci neexistuje jediný zákon, který by konkrétně upravoval výstavbuoplocení.Ze strany vozovky mají všichni majitelé právo postavit plot podle svého uvážení - jeho výška a průhlednost nejsou nijak upraveny.

Všechna omezení vyjádřená v SNiP se konkrétně vztahují na ohraničující plot, který odděluje hranice obou sekcí.Tento dokument definuje aspekty, jako je výška, průhlednost, protipožární ochrana, sanitární zařízení adomácí normy plotu.

Místní samosprávy mohou nezávisle doplňovat doporučení SNiP a stanovovat svá vlastní pravidla.

Pokud chcete nastavit vyšší plot, než je povoleno legislativním aktem, můžete souhlasit se svými sousedy.S jejich souhlasem nedojde k žádnému porušení.Jediným bodem je, že se doporučuje uzavřít dohodu a písemně potvrdit jejich souhlas, aby se vyloučily pravděpodobné problémy v budoucnosti.Tento dokument potvrzuje zákonnost budovy.

U plotu, který sdílí hranice sousedních sekcí, jsou tyto požadavky:

Doporučené čtení:
  1. Ochranný kryt musí být pevně podepřen.
  2. Nemůžete dát pevné plátno, protože vrhá silný stín.
  3. Estetický vzhled.Nemůžete dát plot z shnilých desek atd.

Podle SNiP by plot mezi sousedními sekcemi měl mít průhlednost nejméně 50%.To znamená, že v soukromém sektoru můžete umístit plot výhradně mřížku nebo mřížku.Monolitická konstrukce je porušením zákona.

K vzdálenosti mezi objekty v lokalitě

Při zvažování stávajících legislativních aktů lze nalézt následující podmínku: mezi soukromým domem a postaveným plotem musí být vzdálenost 3.metrů.Je možné více, ale ne méně.Toto pravidlo platí jak pro pozemky vlastníka, tak pro jeho sousedy.

Pro budovy, v nichžstřecha nebo veranda má výčnělek větší než půl metru, měření vzdálenosti se provádí přesně od okraje výčnělku.

Další požadavky:

  • vzdálenost od toalety a venkovní sprchy k plotu je nejméně 12 metrů;
  • od stodoly po plot nejméně 4 metry;
  • ostatní budovy ekonomického účelu kapitálového typu - necelý metr od instalovaného plotu;
  • budovy s vysokým rizikem požáru by měly být od plotu pět metrů nebo více.

Vzdálenost od plotu ke stromům a keřům závisí na jeho výšce.Pokud je tedy strom až 10 metrů, měl by být plot ve vzdálenosti jednoho metru nebo více.Pokud je strom od 10 do 15 metrů - pak dva metry, a ze stromu s výškou 15 metrů - 4 metry.

Odpovědnost za porušení norem SNiP

Všechny požadavky SNiP podléhají povinnému výkonu.Typ odpovědnosti je stanoven individuálně v závislosti na konkrétním porušení.Vlastníkovi webu je udělena pokuta, jakož i rozkaz, ve kterém je požadováno odstranění porušení v určitém časovém rámci.V případě neplnění bude pokuta a soud znovu.Výši pokuty stanoví místní úřady.