Jaké zásluhy si můžete nárokovat na titul Veterán práce?

Veterán práce se na území Ruska objevuje jako čestný titul, který označuje svědomitou práci mnoha let občanů.Takovým kategoriím osob je přidělen zvláštní seznam výhod.Můžete například cestovat veřejnou dopravou zdarma, zacházet s nimi, platit pouze 50% za účty za energie.

V každodenním projevu obyčejných občanů se titul veterána často používá jako synonymum pro „osobu, která po mnoho let svědomitě pracovala“.Poprvé byl takový titul v Ruské federaci založen federálním zákonem ze dne 12. ledna 1995.

Obsah

Legislativní rámec

V Ruské federaci je mnoho důchodců čestných držitelů titulu Veterán práce".Rusové vědí, jak pracovat, mají dostatečně dlouhou zkušenost, někteří mají více než 40 let, kdy na získání ceny stačí 25letá pracovní doba.

Pozice veterána není jen hodností.To znamená uznání zásluh konkrétní osoby na státní úrovni.Je mu poskytnut seznam určitých sociálních záruk.

V roce 2018 je získání titulu „tvrdý pracovník“ upraveno normami spolkového zákona č. 5.Zejména články 7 a 22. Vyslovili všechny podmínky pro získání hodnosti veterána.

Ne všichni lidé mohou takové rozlišení získat.Člověčemusí žít nejen v Rusku, ale je také občanem.Pokud má cizinec dlouhodobé pracovní zkušenosti v Ruské federaci, ale občanství není zaregistrováno, nebude moci získat označení „pracovník“.

Titul se obvykle získá po odchodu do důchodu.Lze jej však získat předem, například na roky služby.Pro získání titulu se rozlišují obecné podmínky:

  1. Nepřetržitá pracovní praxe v délce nejméně patnácti let v jedné instituci.
  2. Celková délka služby pro ženy je 20 let a pro muže 25 let.

Další osoba by měla mít odznak oddělení.Patří mezi ně medaile, řád, diplom, poděkování.Všechny jsou předkládány ministerstvy nebo prezidentem.

Kdy dostanou název?

V roce 2016 byly provedeny některé změny spolkového zákona, který upravuje přijímání hodnosti.

Důvody pro získání:

  • , pokud má osoba řád nebo medaili SSSR nebo Ruské federace;
  • za přítomnosti čestného titulu SSSR nebo Ruska;
  • pokud existuje čestné osvědčení od prezidenta nebo díky;
  • ​​
  • za přítomnosti odborových odznaků a dlouhé služby (práce) s nepřetržitými zkušenostmi v příslušných oblastech činnosti 15 let.

Od 20. března 2017 je jediným znakem Ministerstva zdravotnictví Ruské federace, díky kterému můžete získat titul „tvrdý pracovník“, čestnýosvědčení Ministerstva zdravotnictví Ruska.

Kdy se ceny nesrovnávají s hodností veterána?

Pouze federální vládní agentury mají právo schvalovat značky ministerstev.Obec a místní úřady taková práva nemají.Osoba může získat odměnu, ale neslouží jako základ pro získání „dělnické“ odměny.

Značka, odznak, diplom, diplom a jiná pobídková opatření vydaná náboženskými a veřejnými organizacemi, FIU, vojenskými jednotkami atd. Se nezohledňují.Nezohledňují diplomy, diplomy, osobní dary a jiné pobídky pro vítězství ve sportovních soutěžích.

Nové požadavky se vztahují pouze na odznaky, které byly obdrženy po vstupu spolkového zákona v platnost.Pokud osoba obdržela odměnu před tímto obdobím, nová pravidla nedodržuje.Všechny hodnosti do 30. června 2016, které daly právo na získání veteránské hodnosti, zůstávají v platnosti.