Jak nedbalost správcovských společností činí majitele vinnými z výměny radiátorů

Praxe ukazuje, že občané mění topná tělesa v bytech, aniž by o tom informovali správcovskou společnost.Vzhledem k tomu, že majitel má právo provést jakékoli změny ve svém vlastním bytě, porušují vlastníci legislativní normy.Výměna topných baterií je postup, který vyžaduje předběžný výpočet a dodržení mnoha nuancí.

Za určitých podmínek bude nutné vyměnit topné tělesa s předběžnou rekonstrukcí celého obytného prostoru, což bude vyžadovat dodatečné finanční náklady.Někdy správcovská společnost neumožňuje výměnu starých baterií za nové, což vysvětluje odmítnutí tím, že změny v jakýchkoli strukturálních prvcích mohou vést k problémům pro ostatní obyvatele.

Pokud by řemeslníci včas zkontrolovali všechny byty, zkontrolovali netěsnost topného potrubí, potřebu aktualizace potrubí a radiátorů, bylo by méně problémů.Dosud však nikdo takové služby neposkytoval, a tak zjistíme, v jakých případech je vlastník odpovědný za opatření, která mají nahradit radiátory, a jaká rizika mohou být.

Obsah

Za co a jak mohou potrestat majitele

Stojí za to vědětže baterie, které lze vyjmout pouze v případě, že je teplo vypnuto v celé stoupačce, jsou uznány za společný majetek a odpovědnost za tento majetek nese správcovská společnost (UK).Proto při výměně běžného radiátorumajitel bytu bez předchozího upozornění a získání souhlasu z trestního zákona, důsledky v podobě netěsností, nesprávného spojení a dalších věcí na majitele bytu.

Pokud je při výměně baterie také přemístěna na jiné místo, zákon uznává úkony jako přeměnu obydlí.A to znamená, že majitel musí mít v rukou technický plán rekonstrukce, který byl předem dohodnut s místní správou.

Už jste změnili své topné radiátory?
  • ]
Výsledky
Načítání ...

Při přenosu radiátoru dojiné místo, to znamená, že v případě přestavby bytu může být majiteli uložena správnípokuta ve výši 1 000–1500 rublůa nuceni se vrátit do areálu jako předtím - s rozhodnutím je podán žaloba.

​​

Pokud majitel nejen přenesl nebo vyměnil baterii, ale také připojil další (další) radiátor, připojené sekce, pak má trestní zákon právo účtovat dodatečný poplatek za vytápění.Výpočet bude proveden podle standardu zvýšeného 10krát.Částka je velmi velká.

Jak změnitvytápění baterií v bytě bez porušení zákona

Upozornění!Výměnu topných zařízení by měl provádět pouze zkušený řemeslník.Nejmenší porušení může mít pro majitele negativní důsledky.

Jsou-li topné baterie vyznačeny na majetkovém osvědčení pro nemovitost

Podívejte se na technický list, pokud je přesnýJsou vyznačeny zóny umístění radiátoru, pak jakékoli změny, ať už výměny nebo převodu, budou rekonstrukcí bydlení se všemi následnými důsledky.Podle Kodexu bydlení Ruské federace, Čl.26 musí být provedena reorganizace s „dodržováním požadavků legislativy po dohodě s místní samosprávou na základě jejího rozhodnutí“.

To znamená, žemusíte získat povolení , pro jehož schválení místníspráva vyžaduje následující seznam dokumentů :

  • prohlášení od vlastníka bytu;
  • dokumenty potvrzující právo vlastnit byt, kde se má provádět rekonstrukce - jedná se o originály nebo ověřené kopie;
  • projekt rekonstrukce dříve připravený a provedený způsobem stanoveným zákonem;
  • technický pas bytu, ve kterém budou práce prováděny;
  • je-li byt obecní, pronajímá se na základě sociální pracovní smlouvy, je vyžadován písemný souhlas všech členů rodiny zaměstnavatele, přítomných i dočasně nepřítomných;
  • , pokud je nemovitost klasifikována jakopamátky architektury, kultury, historického dědictví nebo dům, ve kterém se byt nachází, spadá do těchto skupin, musíte získat povolení od úřadu na ochranu památek architektury, historického a kulturního dědictví - povolení je vydáno pro přípustnost plánovaných prací (rekonstrukce).

Někdy není poskytnuto osvědčení o registraci, stanovisko úřadu na ochranu architektonických památek, kulturního a historického dědictví - místní úřady jsou oprávněny požadovat dokumenty samy o sobě, ale pronajímatel ztrácí hodně času kvůli byrokratickým zpožděním.Pokud je vlastnictví nemovitosti zapsáno do Sjednoceného státního registru nemovitostí a transakcí s ním, není nutné předkládat doklady o vlastnictví místním úřadům pro byt, ale ztratí se také čas na žádosti.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti není delší než 45 dnů ode dne podání balíčku dokumentů.Koordinace označuje povolení k práci na rekonstrukci bydlení, selhání - zákaz.Proti tomuto odmítnutí se však lze odvolat u soudu.Po provedení rekonstrukčních prací uvede komise zařízení do provozu a vydá akt, který uvádí, že všechny práce byly provedeny správně a tepelná zařízení jsou vhodná k použití.

Pokud dojde k výměně, provádí se přenos baterií bezdostupnost schválení, povolení, jsou uznána jako neoprávněná a trestatelná pokutami.

V některých případech lze získat dokumenty k legitimizaci řízení u soudu.Zároveň se však vezmou v úvahu všechny faktory, včetně uzavření technického přezkoumání.Závěr však není vždy vydán ve prospěch vlastníka nemovitosti, protože musí být dodrženy všechny technické normy a při absenci zkušeností a znalostí je obtížné vykonávat práci bez porušení.

Pokud nejsou topné baterie uvedeny v datovém listu

Stává se také, že topné tělesa nejsou v technickém pasu bytu označeny, takže výměna síťových prvkůnebude provedena.reorganizace . Ale stále musíte získat povolení k práci na výměně baterií. Povolení vydává správcovská společnost, která odpovídá za všechny a veškeré změny na území, které jí bylo svěřeno.

Pravidla upřesňují požadavky trestního zákoníku, které jsou vyjádřeny ve skutečnosti, že zaměstnanci organizace jsou povinni provádět pravidelné inspekce topného systému v bytech, ale v praxi jsou takové inspekce extrémně vzácné nebo vůbec ne.

Je však třeba mít na paměti, že bez ohledu na jejich vlastní odpovědnost budou zaměstnanci správcovské společnosti věnovat zvýšenou pozornost změnám regulačních ukazatelů v bytě, pokud byla provedena práce na zvýšení počtu radiátorů vytápění, přenosu nebo výměny.spotřebiče.

Příklady zSoudní praxe toto pravidlo potvrzuje, zde je jedna z nich:

  • Majitel vyměnil baterie bez povolení a místo konvektorů z litiny instaloval spotřebiče.Po prasknutí radiátoru byly sousedy zaplaveny zespodu a protože v rukou majitele nemovitosti nebyla povolení, byla rekonstrukce prostor považována za nezákonnou. Rozsudek pronajímatele uznal víno za 15% .Byly vzaty v úvahu okolnosti nedostatečného doručování ze strany trestního zákoníku, soud však chybu zcela neodstranil od občana.

Během zkoušky bylo zjištěno, že příčina prasknutí zařízení byla v přípustném limitu tlaku v litinových radiátorech pouze 0,6 MPa a napájecí tlak v topné síti bytového domu byl v rozmezí 10 kgf /m2.Toto vedlo k prasknutí radiátoru, které bylo zjištěno v rozporu s technickými normami.

Soudní rozhodnutí bylo založeno na neoprávněné výměně instalovaných topných zařízení vlastníkem litiny typu M140 vlastníkem.Pevnost těchto radiátorů v tahu podle Pravidel pro poskytování veřejných služeb pro občany není větší než 0,6 MPa.Proto by tyto radiátory měly být instalovány při udržování uvedené úrovně tlaku v systému vytápění domácností, což se v tomto případě ukázalo být vyšší.Ukazuje se, že soud přesně poukázal na neoprávněné kroky občana, který nahradil radiátory, částečně jako na viníka, který způsobil škodu na majetku občanů (sousedé zespodu, které byly zaplaveny).