Co ohrožuje oznámení v poštovní schránce doporučeného dopisu od společnosti DTI?

Korespondence je rozšířená, na které jsou místo adresy a jména odesílatele uvedeny pouze záhadná písmena - „DTI“.Mnoho příjemců těmto dopisům nevěnuje pozornost, ale marně!Házení oznámení se nedoporučuje, ale proč to řekneme v článku.

Obsah

Co je DTI

Zkratka DTI znamená další technologický index.Ruská pošta je přidělena všem státně orientovaným orgánům, které provádějí hromadné korespondence pro ruské obyvatelstvo.Ruským poštám pro takové organizace nebo podniky přidělí samostatný virtuální index, který není přiřazen k žádné legální adrese.

Přiřazení virtuální adresy optimalizuje pracovní postup Ruské pošty.Všechna písmena v indexu DTI procházejí specializovanými odděleními, obchází hlavní, což přispívá k výraznému zkrácení dodací lhůty adresátovi.

V některých případech je doplňkový technický index doplněn zkratkami:

  1. Pokud existuje značka „ASC“, znamená to,tato korespondence prošla automatizovaným třídicím střediskem.
  2. Pokud existuje poznámka „GTsMPP“, znamená to, že korespondence prošla hlavním centrem přepravy kufrů.

Příjemce se samozřejmě nezajímá, v jakém centru dopis prošel, protože to, co je v něm obsaženo, je mnohem důležitější!

Varianty obsahu korespondence DTI

V souladu s právními předpisy Ruské federace jsou všechny státní orgány povinny vykonávat informační funkci a informovat občany o všech situacích, kdy jsou dotčeny jejich zájmy a práva.

Dopis označený „DTI“ je tedy signálem, že některé úřední řízení se začalo s ohledem na konkrétního občana.

Možnosti obsahu dopisu:

  1. Bylo zahájeno exekuční řízení nebo byla uložena omezující opatření (informuje exekutor).
  2. Zahájení správního řízení v důsledku porušení pravidel SDA, které bylo zaznamenáno videokamerou (dopis obsahuje rozhodnutí o uložení pokuty).
  3. Zahájení auditu daňovou službou nebo požadavek na zaplacení daňových nedoplatků.

Co se stane, pokud neobdržíte doporučený dopis

Pokud je dopis zaslán na adresu vašeho bydliště a registrace, znamená to, že jste o jeho obsahu informováni.A vůbec nezáleží na tom, zda jste obdrželi korespondenci, či nikoliv, zákon to jednoznačně interpretuje - dopis byl zaslán, což znamená, že jste jej obdrželi.

A výsledkem je, že jste dopis nešel, ve skutečnosti nevíte, co to bylo, ale ve skutečnosti státní orgán vykonával svou informační funkci, takže jste informováni.

Takže po několikaobdobí, které neobdrží dopis, může mít negativní důsledky.

​​

Varianty vývoje události:

  1. Zatčení hotovosti na plastové kartě.
  2. Odpis peněz z bankovního /kartového účtu.
  3. Zákaz cestování mimo Ruskou federaci atd.

Jinými slovy, bude zahájen proces vymáhání práva, který zahrnuje nucené vybírání finančních prostředků, protože jste dobrovolně nic neudělali.

Aby bylo možné včas reagovat na požadavky státních orgánů, je třeba se seznámit s obsahem dopisu.

Často se stává, že dopravní policie uloží pokutu za porušení, které se osoba nedopustila nebo daňová služba zaslala výzvu k zaplacení daně z nemovitosti, a prodali jste ji už dávno.

Od okamžiku přijetí dopisu začíná lhůta, která umožňuje odvolání proti jednání státních orgánů.Současně nezapomeňte, že po dobu dvou týdnů existují výhody pro placení pokut za porušení pravidel provozu.

Veškerá doporučená pošta se vydává na poště ve vaší oblasti.Chcete-li obdržet dopis, musíte poskytnout cestovní pas nebo jiný doklad, který vás identifikuje.Pokud dopis neobsahuje „osobní doručení“, může jej přijmout kterýkoli člen vaší rodiny - není nutná plná moc.

Přepis DTI například města Mytishchi

Město Mytishchi v moskevském regionu má 19 DTI, kteří pracují na zasílání korespondence federálními vládními agenturami.Jejich indexy mohou být:

145101, 145102, 145104, 145106, 145107, 145110, 141024

Například pokud je index 141110 Mytishchi-DTI, pak je toto písmeno zFTS je s největší pravděpodobností oznámení o pozemkové dani nebo o dani z nemovitostí.

Při přípravě materiálů byl použit zdroj Legal Legalities.