Cementové desky

Absolutně každý člověk chce mít nejen moderní, ale bezpečný a spolehlivý domov.Pokud stavíte dům sami, bude kontrola kvality sto procent, ale ne každý chápe složitosti a nuance výstavby architektonické struktury.Proto většina populace získává hotové bydlení a někteří odborníci na pronájem to dělají.Aby to bylo pravdivé, mělo by být při stavbě používáno pouze vysoce kvalitních a bezpečných materiálů.

Pozoruhodným příkladem takového materiálu je cementotřísková dřevotříska, jedna z nejběžnějších konstrukčních a levných kopií.Tento materiál má rozsáhlý rozsah a neztrácí význam po několik desetiletí kvůli mnoha jedinečným vlastnostem a šetrnosti k životnímu prostředí.DSP je vyroben z přírodních surovin, takže v domě postaveném s jeho použitím je život naprosto bezpečný pro zdraví.Kromě toho to nepoškodí DSP a životní prostředí, protože technologický proces tvorby je založen na mineralizaci a propojení všech složek, které jej tvoří, což zcela eliminuje radioaktivní pozadí, uvolňování nečistot, prachu a par.

Deska obsahuje štěpky, portlandský cement, speciální přísady a vodu.Všechny složky jsou smíchány do homogenní hmoty, lisovány a podrobeny fermentaci.Výroba desek se provádí v továrně v souladu sGOST, což potvrzují certifikáty kvality a speciální certifikáty.Není namístě poznamenat, že základem DSP je dřevo, které je jediným stavebním materiálem poskytnutým přírodou, a tedy nejen neškodným pro člověka, ale dokonce užitečné.

Obsah

Rozšíření oblasti použití cementotřískových dřevotřískových desek v interiérových dekoracích

Díky DSP, který je součástí obecné struktury budovy, je zajištěna vnitřní tepelná ochrana.Desky jsou ideální pro opláštění zdí v nízkopodlažních budovách, včetně budov zvláštního určení, a také v místnostech s vysokou vlhkostí.Povrch desek vyžaduje mírnou povrchovou úpravu, postačuje například standardní základní nátěr a vodoodpudivý povlak.Takové struktury vydrží docela těžké provozní podmínky, kvůli fyzikálním vlastnostem materiálu a jeho dokonalým technickým vlastnostem.

Širší desky se používají k vytváření vnitřních příček, pracovních desek a dveří a tenčích pro obložení stěn.Současně může speciální nátěr proměnit i nejnáročnější domácí prostředí.Samozřejmě kompetentní přístup k instalaci DSP není posledním místem, protože u nepatřičné neprofesionální práce jsou kvalitativní vlastnosti materiálu znatelně sníženy.

Můžete nekonečně vyjmenovat všechny možnosti použití csp ve stavebnictví, alehlavním zaměřením je nicméně vnitřní výzdoba budov.To je do značné míry způsobeno relativně nízkými náklady na materiál, který nemá nepříznivý vliv na jeho spotřebitelské vlastnosti.Kamna dokonale zarovná základnu podlahy, ideální pro hrubování, činí ji teplejší a výrazně prodlužuje životnost jednotky.

Použití desek pro trvalé bednění má také významné výhody:

  • zkracuje dobu práce,
  • poskytuje dodatečnou spolehlivost,
  • snižuje celkové stavební náklady;

Samotné bednění je hotový architektonický prvek, který zdobí monolitický beton.Také ve velkém počtu, desky z cementu a hobliny se používají k výrobě okenních parapetů.Nízká cena zboží vůbec neznamená, že parapety budou vypadat neesteticky - mají velmi slušný vzhled a vynikající kvalitu.

Zvláštní prvky vnitřní části DSP vypadají dokonale a originálně: vnější pláště větrání a komínů, krby.Důkazem toho je zvýšená poptávka po tomto produktu, která převyšuje dokonce dřevěné protějšky.Na rozdíl od dřeva má csp stabilnější vlastnosti proti povětrnostním vlivům, je dlouhodobě uložen v zemi, je odolný vůči ohni a současně mádostupnější náklady.

V posledních letech se poptávka po DSP znatelně zvýšila, stále častěji se používá nejen ve výstavbě, ale také při opravách, při dokončovacích pracích venkovských domů, zahrad a letních chat a venkovských domů.Za méně peněz získají zákazníci teplejší a odolnější bydlení, zlepšují architekturu a zvyšují požární bezpečnost.Můžeme tedy bezpečně říci, že oblast použití dřevotřískových desek a cementu z roku na rok výrazně roste.To má za následek rozšíření výroby různých kompozic určených pro konečnou úpravu csp.

Charakteristika cementotřískové dřevotřískové desky

Charakteristiky cementové desky zahrnují takové důležité technické parametry, jako jsou: složení desky, její velikost (tloušťka, výška a šířka),hustota, vlhkost a podobně.Technické ukazatele hotového výrobku zároveň plně splňují požadavky GOST a parametry zapadají do rámce stanoveného normami.Složení nástěnných desek zahrnuje 24% z celkové hmotnosti hoblin surového dřeva, 8,5% vody a vysoké procento obsahu portlandského cementu - 65% poskytuje zvláštní pevnost a trvanlivost.Kompozice csp také obsahuje 2,5% takových hydratačních nečistot, jako je síran hlinitý a vodní sklo.

Ve výrobě se vyrábějí tyto velikosti DSP:

Doporučujeme přečíst:

3200/1250 mm, o tloušťce 10 až 40 mm.Státní normy umožňují odchylky od normy šířkou, délkou a délkoutloušťka mezi hotovými deskami a čím silnější deska, tím větší tolerance.Mezní ukazatel šířky pro DSP v 10 mm je 0,6 mm, 12–16 mm - 0,8 mm, 18–28 mm - 1,0 mm, 30–40 mm - 1,4 mm, a to jak ve směru nárůstu, tak i poklesu.Přípustná maximální délka a šířka DSP nesmí u obou ukazatelů překročit 3 mm.

Ve skutečnosti hustota hotové desky nepřesahuje 1300 kg /m2 s obsahem vlhkosti 6 až 12%.Na jeden den by tloušťka produktu neměla nabobtnat o více než 2% a absorpce vody by neměla přesáhnout 16%.Při natažení by pevnost CSP neměla být menší než 0,4 MPa, a v případě ohybu bude pevnost záviset na tloušťce materiálu: 10 až 16 mm - 12 MPa;18-24 mm - 10 MPa;26-40 mm - 9 MPa.Dřevo-cementová základna má drsný povrch, jehož stupeň drsnosti závisí na zpracování desky brusným zařízením.Podle GOST 7016-82 by drsnost destiček neměla přesáhnout 320 mikrometrů pro neleštěné vzorky a 80 mikrometrů pro zpracované desky.

Výrobní technologie společnosti csp nečinně stojí a přizpůsobuje materiální ukazatele moderním požadavkům spotřebitelů.Pokrokové úspěchy v této oblasti umožňují výrobu desek s co nejmenší tloušťkou až do 4 mm.Tenké desky tedy nevyžadují dodatečné broušení, což ovlivňuje cenu produktu.Hladké reliéfní desky, které se skládají z nejmenších částic surovin obsažených v jejich složení, rostou na popularitě po celém světě, jejichž velikost se zvyšuje směrem ke středu desky.Nevyžaduje další povrchovou úpravu a různé druhy povrchových úprav nátěrem nebo plastem vyztuženým vlákny,které v konečné podobě mohou vypadat například jako přírodní kámen nebo zdivo.

Proč by měly být cementotřískové dřevotřískové desky preferovány před jinými materiály?

Na moderním trhu stavebních a dokončovacích materiálů jsou samozřejmě další výrobky z desek, ale každý z nich má své vlastní charakteristické vlastnosti, které určují proveditelnost jejich jmenování a použití v každém konkrétním případě.Pokud například porovnáme materiály podle jejich konstrukčních a provozních vlastností, pak je csp list mnohem pevnější než cpc a dřevovláknitá deska, je ekologičtější než ppc kvůli absenci škodlivých toxických nečistot ve svém složení.

Cementotřísková deska (DSP) a její vlastnosti

Mezi nepochybné výhody DSP patří následující důležité body:

  1. Desky se vyrábějí v souladu sGOST, což potvrzují certifikační dokumenty a certifikáty kontroly kvality;
  2. Výrobek splňuje moderní přísné požadavky, je odolný proti mrazu, ohni, extrémním teplotám a parazitům (houby, hlodavci, hmyz, termiti);
  3. Jedná se o ekologický materiál bez škodlivých přísad (azbest, fenol, nečistoty, formaldehydové pryskyřice);
  4. Vhodné pro různé dekorace prostor pro různé účely (pro malování, obklady, omítky, povrchové úpravy plastů a podobně);
  5. Zpracování materiálu je podobné dřevu, ale zároveň má velkou pevnost;
  6. Umožňuje zajistitzvuková izolace uvnitř, s indexem až 30 dB.

Třívrstvá struktura skládající se ze dvou vnějších vrstev jemných hoblin a vnitřní vrstvy delších částic dává desce vysokou pevnost.Taková laminace poskytuje výrobku vysokou elasticitu, zvýšenou hustotu a tvrdost, hladkost povrchu, odolnost proti vlhkosti, odolnost vůči delaminaci a lomy během ohýbání.Díky svým jedinečným vlastnostem má csp neomezený rozsah, bez obav ze zvýšeného zatížení a drsných provozních podmínek.

Dalším významným plusem CSP je cena za list, která je k dispozici pro jakýkoli rozpočet.Díky vysoké kvalitě a šetrnosti k životnímu prostředí surovin vám desky vyrobené na jeho základě za nízkou cenu umožňují vytvořit opravdu pohodlné a bezpečné životní podmínky.Tímto způsobem bude byt nebo prostory pro jiné účely v plném slova smyslu čisté a spolehlivé.